מכירת ספרים המכללה האקדמית בוינגייט

הקֶשֶר החברתי


הקשר החברתי

"הקֶשֶר החברתי"

מיועד לכל מי שמחנך ילדים ובני נוער

הספר עוסק בתיאוריה ובפרקטיקה של טיפוח יחסים חברתיים בקרב ילדים ובני נוער במסגרות חינוך מגוונות.

בחברה שבה גואות האלימות ובעיות המשמעת יש ללמד את הילדים ליצור יחסים חברתיים ולטפח אותם.

משחקי תנועה ופעילות גופנית הם הדרך לעשות זאת.

הספר מציע: הבנת המרכיבים של יחסים חברתיים תקינים; סיפורי מורים על אירועים שנפתרו בעזרת טיפוח יחסים חברתיים; ורעיונות רבים להפעלה, כולל מודלים שלמים להוראה שיטתית.

הספר מכיל עשרות איורים הממחישים את הפעילויות המוצעות ומקלים את ההבנה של התנועה ושל התהליך החברתי הנובע ממנה.

כותבות הספר - ד"ר אלה שובל, מיכל טל וד"ר שירי אייבזו - הן בעלות ניסיון עשיר ורב שנים בהוראת החינוך הגופני, בהכשרת מורים ובפיתוח תיאורטי ומעשי של מחקר וחומרי הוראה, תוך הדגשת הקשר החברתי-ערכי.